Please note that this site contains information about obsolete Debian releases; if you search for current data, please use packages.debian.org.
woody  ] [  sarge  ] [  sarge-backports  ] [  etch  ] [  lenny  ]
[ Källkod: synaptic  ]

Paket: synaptic (0.55+cvs20050503-4)

Grafisk pakethanterare

Synaptic är ett grafiskt pakethanteringsverktyg baserad på GTK+ och APT. Synaptic låter dig installera, uppgradera och ta bort programpaket på ett användarvänligt sätt.

Utöver dessa grundläggande funktioner tillhandahålls följande funktioner:

 * Sök och filtrera listan över tillgängliga paket
 * Genomför smarta systemuppgradering
 * Korrigera trasiga paketberoenden
 * Editera listan av använda arkiv (sources.list)
 * Ladda ner ett pakets senaste ändringslogg
 * Konfigurera paket genom debconf-systemet
 * Bläddra all tillgänglig dokumentation relaterad till ett paket (dwww krävs)

Andra paket besläktade med synaptic

 • beror
 • rekommenderar
 • föreslår
 • dep: libapt-pkg-libc6.3-5-3.3
  virtuellt paket som tillhandahålls av apt
 • dep: libatk1.0-0 (>= 1.7.2)
  The ATK accessibility toolkit
 • dep: libc6 (>= 2.3.2.ds1-21) [ej alpha, ia64]
  GNU C Library: Shared libraries and Timezone data
 • dep: libc6.1 (>= 2.3.2.ds1-21) [alpha, ia64]
  GNU C Library: Shared libraries and Timezone data
 • dep: libfontconfig1 (>= 2.3.0)
  generic font configuration library (shared library)
 • dep: libfreetype6 (>= 2.1.5-1)
  FreeType 2 font engine, shared library files
 • dep: libgcc1 (>= 1:3.3.4-1) [hppa, m68k]
  GCC stödbibliotek
  dep: libgcc1 (>= 1:3.4.1-3) [ej hppa, ia64, m68k]
  dep: libgcc1 (>= 1:3.4.3-6) [ia64]
 • dep: libglade2-0 (>= 1:2.4.2-2)
  library to load .glade files at runtime
 • dep: libglib2.0-0 (>= 2.6.0)
  The GLib library of C routines
 • dep: libgtk2.0-0 (>= 2.6.0)
  The GTK+ graphical user interface library
 • dep: libice6 [arm]
  Inter-Client Exchange library
  eller xlibs (>> 4.1.0)
  X Keyboard Extension (XKB) configuration data and metapackage
 • dep: libncurses5 (>= 5.4-1)
  Shared libraries for terminal handling
 • dep: libpango1.0-0 (>= 1.8.1)
  Layout and rendering of internationalized text
 • dep: libsm6 [arm]
  X Window System Session Management library
  eller xlibs (>> 4.1.0)
  X Keyboard Extension (XKB) configuration data and metapackage
 • dep: libstdc++5 (>= 1:3.3.4-1)
  GNUs Standard C++-bibliotek v3
 • dep: libvte4 (>= 1:0.11.11)
  Terminal emulator widget for GTK+ 2.0 - runtime files
 • dep: libx11-6
  X Window System protocol client library
  eller xlibs (>> 4.1.0)
  X Keyboard Extension (XKB) configuration data and metapackage
 • dep: libxft2 (>> 2.1.1)
  FreeType-based font drawing library for X
 • dep: libxml2 (>= 2.6.16)
  GNOME XML library
 • dep: libxrender1
  X Rendering Extension client library
 • dep: scrollkeeper
  A free electronic cataloging system for documentation
 • dep: zlib1g (>= 1:1.2.1)
  Kompressionsbibliotek - körtidspaket

Hämta synaptic

Hämtningar för alla tillgängliga arkitekturer
Arkitektur Paketstorlek Installerad storlek Filer
alpha 1.707,1 kbyte5336 kbyte [filförteckning]
arm 1.796,9 kbyte5348 kbyte [filförteckning]
hppa 1.727,0 kbyte5300 kbyte [filförteckning]
i386 1.650,1 kbyte5012 kbyte [filförteckning]
ia64 1.783,0 kbyte6024 kbyte [filförteckning]
m68k 1.660,3 kbyte5044 kbyte [filförteckning]
mips 1.654,9 kbyte5476 kbyte [filförteckning]
mipsel 1.651,2 kbyte5476 kbyte [filförteckning]
powerpc 1.659,8 kbyte5036 kbyte [filförteckning]
s390 1.622,2 kbyte5040 kbyte [filförteckning]
sparc 1.644,8 kbyte4992 kbyte [filförteckning]